NABÍDKA KNIH

Publicista Pavel Kopecký, který publikuje především v internetovém magazínu Protiproud, přináší vzrušující putování dějinami tajného řádu, který již více než tři století ovlivňuje společenské a politické procesy ve světě. Ve své knize ukazuje, že tajný řád Iluminátů, který byl a není vyloučeno, že dosud stále je avantgardou svobodných zednářů, stojí za většinou světových revolucí i společenských změn ve světě již od 18 století. Velká francouzská revoluce stejně jako vnik Spojených států amerických jsou nerozlučně spjaty právě s vlivem Iluminátů.
S tím souvisí i symbolika Sochy Svobody, stejně jako import komunismu do Ruska z USA, za kterým stáli rovněž iluminátské skupiny. Budeme sledovat fascinující postup těchto zasvěceneckých elit, které postupně získávaly moc v devatenáctém století, aby zcela ovládly politické dění ve století dvacátém. Tajné organizace, jako je Rada pro zahraniční vztahy, bez jejíhož schválení by nebyl zvolen žádný americký prezident, stejně jako projekt Evropské unie, jsou, jak Kopecký dokazuje, rovněž dílem těchto spiklenců, jejichž moc přerůstá i do dnešních časů.
Dozvíme se rovněž o vnitřních konfliktech mezi těmito globalistickými skupinami, které vedly v minulém roce k překvapivým otřesům, jako byl Brexit či zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Kniha by neměla chybět v knihovně nikoho, kdo se snaží pochopit současné děje ve světě do hloubky a odmítá uvěřit oficiálním výkladům médií hlavního proudu.

Cena jednoho výtisku je 179 Kč+poštovné (dobírkou 90,-Kč, v případě platby na účet 50,-Kč).

 

 

Kniha esejů Jindřicha Koudelky „Prohrát slunce před východem“, byla vydána u příležitosti osmdesátých narozenin autora v limitované edici. Kniha obsahuje 14 esejů z let 2003 – 2015, reflektujících vývoj událostí v naší vlasti i ve světě pohledem katolíka a politického vězně komunismu, který se vždy dokázal postavit jakékoliv totalitě.
Jindřich Koudelka je členem sdružení politických vězňů ČR a signatářem Charty 77, kde patřil k protihavlovskému křídlu. Knihu vydalo nakladatelství Prameny a ilustroval ji Petr Bahník.

 

 

 

Cena jednoho výtisku je 200 Kč+poštovné (dobírkou 90,-Kč, v případě platby předem na účet 50,-Kč).

 

 

Sborník k desátému výročí D.O.S.T.

Sborník k desátému výročí konzervativního spolku D.O.S.T. obsahuje na téměř 200 stranách příspěvky od 25 autorů, kteří jsou signatáři Manifestu D.O.S.T. Najdeme tu starší i dosud nepublikované texty od Petra Bahníka, Michala Semína, Jiřího Hejlka, Petra Hájka, Ladislava Jakla, Ladislava Bátory a dalších osobností veřejného života doplněné o nejdůležitější dokumenty vydané v průběhu uplynulých deseti let Akcí D.O.S.T.

Kromě starších i novějších příspěvků mapujících boj za národní suverenitu a tradiční hodnoty v naší zemi najdeme ve sborníku i dvacet barevných fotografií z desetileté historie D.O.S.T. z nichž některé byly publikovány veřejně poprvé.

 

Jako ukázku ze sborníku D.O.S.T. přinášíme úvodní slovo od Petra Bahníka.

Slovo úvodem

Petr Bahník

Před sto lety výstřel z křižníku Aurora (tj. Lucifer) zahájil bolševický převrat v Rusku, který dosadil na trůn slovanské veleříše zdivočelého agenta německé rozvědky (a amerických miliardářů) Vladimíra Uljanova a v duchu importované „zapadnické“ ideologie Karla Marxe přeměnil zemi potenciálních vítězů světové války na trpící impérium, které neumělo zajistit svým občanům důstojnou životní úroveň, zato podporovalo síly rozkladu od Budapešti po Mexico-City a naplnivše varování mariánských zjevení z Fatimy rozšířilo své bludy po celém světě. Jen díky slovanské vitalitě a historicky získané velikosti se bolševismem ztýrané Rusko dokázalo i pak ubránit nové dobyvačnosti a uhájilo si svou brázdu v dějinách. Důsledky osudového výstřelu a bolševické bludy ovšem dopadly v půli minulého století i na naši českou domovinu.

To, že jim národ pod Řípem, po staletí napájený ze všech zřídel evropské kultury, nedokázal dostatečně čelit, nebylo způsobeno jen velmocenskou silou Sovětů a tím, že nás jako stát zápaďané odevzdali do jejich sféry vlivu již na konferencích v Teheránu a na Jaltě během velké války (té druhé), ale také závažnou a dlouhodobou intoxikací našeho lidu mělkými a ohlupujícími idejemi  společenského pokroku, které koncem devatenáctého století zamořily český intelektuální obzor.

Před sto lety padl výstřel z Aurory, a jak to bývá, zatímco v epicentru je již ticho, ozvěna ohlušujícího rachotu rezonuje zbytkem světa v podobě multikulturalismu, genderismu a utopických vizí technologického Elysia. Před sto lety padl na Východě výstřel z Aurory a jeho ozvěna se žene Západem. U nás v podobě nemilosrdné pseudolásky a sofistické pseudopravdy.

Před deseti lety jsme se s přáteli Michalem Semínem a Jiřím Hejlkem rozhodli, že se rachotem této ozvěny nenecháme dál mlčky ohlušovat a děsit. Že je třeba, aby svobodný občan ve svobodném národě řekl věcem, se kterými nesouhlasí a které ohrožují jeho svobodu, legitimní zájmy a vše čemu věří a co miluje, zřetelné a nedvojznačné dost. Sedmého listopadu 2007 jsme zveřejnili stejnojmenný Manifest, v němž se zastáváme vytěsňovaných hodnot mezilidské důvěry, objektivní pravdy, svobody jednotlivců i národů a tradice, bez níž není možná cesta vpřed.

A nezůstali jsme sami. K tomu, co jsme v Manifestu napsali, připojili svůj podpis mnozí, třebaže jim muselo a musí být jasné, že tím ze sebe udělali v mnoha ohledech příhodný terč pro ostré střelby věčně revolučních křižníků.

Od zveřejnění Manifestu až do dnešních dnů se společně snažíme glosovat soudobé triumfy pokrokářů na cestě k apokalypse, zadržovat zbytky živé vody v děravých hrncích a nepodlehnout zblbnutí a samočinné sterilizaci, jež patří k dobrému tónu onoho bravurního nového světa. V sebezáchovných instinktech našeho rodu mužů a žen hledáme cesty. Pro sebe i budoucí.

Deset let tohoto hledání, snažení a zadržování si chceme připomenout i tímto sborníkem.

 

Cena jednoho výtisku je 250 Kč + poštovné (dobírkou 90,-Kč, v případě platby na účet 50,-Kč).

Objednávejte na adrese: friva.friva@gmail.com nebo na telefonu 605 214 805