ÚVOD

Hledat pravdu a ztracené hodnoty starého světa 

 

Pozvolné probouzení společnosti u nás i v zahraničí ukazuje na blížící se změny. Po staletí budovaný liberální řád se otřásá v základech. Revoluce, která stála u jeho kolébky ve Francii, Anglii a ve Spojených státech začíná narážet na své limity. Pozvolna přichází kontrarevoluce, která pokud má být opravdu úspěšná musí znamenat skutečný rozchod s myšlenkami revoluce a obnovu starého řádu. Brexit, vítězství Donalda Trumpa a vzestup národně konzervativních sil v celé Evropě, by mohly ke skutečné kontrarevoluci postupně vést.

Prožíváme přelomový rok, tak jako další roky zakončené sedmnáctkou, které znamenaly počátek rozkladných procesů, ale i nadějí které dnes prožíváme. Prapočátek těchto rozkladných společenských procesů můžeme vysledovat již v roce 1517, kdy na scénu vstoupil Martin Luther s jeho vzpourou proti autoritě Církve

Dalším důležitým rokem byl rok 1717, neboť v tomto roce byla v Londýně založena první svobodozednářská lóže a byly tak položeny základy pro pozdější Francouzskou revoluci, jejíž jedovaté plody v podobě liberalismu dodnes konzumujeme.

Třetí zlomové datum byl rok 1917. Rok bolševické revoluce, završující pozvolný rozkladný proces předcházejících staletí. Jeho plody máme denně na očích: Idea nového člověka, nové společnosti. Tentokrát se jedná o osvobození člověka od samotné lidské přirozenosti a od všeho, co po staletí utvářelo naši identitu. Osobní i národní.

Kromě bolševické revoluce je rok 1917 ale zároveň také rokem kdy uplyne sto let od fatimského zjevení Panny Marie, které má pro naši dobu zcela zásadní význam. Skutečná kontrarevoluce může nastat teprve tehdy, když si v dostatečném počtu a intenzitě uvědomíme základní životní potřebu hodnot, které se revolucionářům podařilo v soukromém i veřejném životě zpochybnit, nebo zcela odstranit. Kontrarevoluce je možná jen v návratu k Pravdě, řádu a Bohu.

K tomu chceme přispět i vydávanými tituly, které by nám všem měli pomoci hledat pravdu a ztracené hodnoty starého světa. Nakladatelství FRIVA chce být vaším průvodcem v tomto dobrodružném putování.

Nakladatelství FRIVA